Guldvardag | för arbetsglädje och livslust!
15250
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15250,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

VAD ÄR GULDVARDAG?

Guldvardag är ett koncept inom Add:action Utbildning AB. Organisationen består av beteendevetare och pedagoger. Sedan 2008 har uppdrag på tema kommunikation, bemötande och upplevelser för alla sinnen genomförts inom äldreomsorgen runt om i Sverige samt i Finland. Under 2015/16 har vi tillsammans med Örebro kommun och Universitetet i Örebro genomfört en fortbildning som också varit ett forskningsprojekt om att implementera värdegrunden genom upplevelsebaserat lärande. 

KVALITET

Håll i och håll ut! För att uppnå och hålla kvalitet behövs ett medvetet och kontinuerligt arbete där uppföljning och utvärdering av era handlingar är viktiga ingredienser. Vi är med er i hela processen.

GLÄDJE

Att hitta och ta vara på lusten och glädjen ger kraft att göra storverk. Vi utgår från varje individ och skapar förutsättningar för att ni ska våga ta ut svängarna och ha kul!

TILLSAMMANS

Det är tillsammans som ni i er organisation, i ert arbetslag, du och den du möter kan göra skillnad. Vi hjälper er att få ett gemensamt språk för att utveckla en konstruktiv arbetsmiljö.

VÄRDEGRUNDSCERTIFIERING

Vi ser värdegrundsarbete som en ständigt pågående process. För ett kontinuerligt kvalitétsarbete behövs kunskap, strategier och verktyg. Det behövs också inspiration, mod och lust! Guldvardags värdegrundscertifiering utgår från dessa båda perspektiv. Vi arbetar utifrån en förändringsprocess på individ-, grupp-, och organisationsnivå där evidensbaserade metoder och det upplevelsebaserade lärandet ger förutsättningar att tillsammans bygga en gemensam kultur där värdegrunden genomsyrar allt ni gör.

Kontakta oss

UTBILDNING

Värdegrunden i praktiken
Vi hjälper er att få värdegrunden från knoppen till kroppen – för kvalitet i handling. Våra metoder har fokus på praktisk övning och reflektion som ger förutsättningar till ett gemensamt kunskapande.

Kultur i vardagen
En praktisk fortbildning där deltagarna får kunskap, inspiration och konkreta tips kring hur de kan använda impulsmaterial, kulturupplevelser och sig själva i mötet med de boende. Allt för att tillsammans skapa upplevelser och meningsfullt innehåll i vardagen.

Kontakta oss

KULTURSTUNDER

Vi älskar att skapa upplevelser för alla sinnen! Kulturpedagoger kommer till er och genomför någon av våra Upplevelsestunder. Välj mellan:

  • Musik vi minns (musik)
  • Musik vi glömt (musik)
  • En resa i minnen och fantasin (rörelse, sång, samtal)
  • Årstafrun och hattarna (teater)
  • Hulda-Karins kastruller. Kokerskan Hulda-Karin pratar mat och minnen samt lagar något att både lukta och smaka på. (Smak, lukt och samtal)

Upplevelsestunderna är 45-60 minuter och vi kommer till ert boende/träffpunkt. För personal, boende och anhöriga.

Kontakta oss

HANDBOKEN

Guldvardag för arbetsglädje och livslust! En handbok om kulturaktiviteter i äldreomsorgen. Provläs och/eller beställ vår uppskattade bok som enkelt beskriver hur kultur kan användas som verktyg i det mellanmänskliga mötet. Här får läsaren inspiration och konkreta tips om hur man kan skapa meningsfullt innehåll i vardagen. Den är liten för att få plats i personalens ficka – så att den alltid är nära till hands! För både små och stora möten och upplevelser.

Pris: 120 kr + 6% moms. Frakt tillkommer. Vid köp av fler än 10 exemplar ges paketpris.

Provläs handboken

REFERENSKUNDER

Tidigare uppdragsgivare: Stockholms stad, Kils kommun, Svenska Demensdagarna, Kungsbacka kommun, Köpings kommun, Ljusnarsbergs kommun, Lekebergs kommun, Kumla kommun, Attendo Care, Farsta vård- och omsorgsboende. Vänligen kontakt oss om ni önskar referenser.

NYHETER

hej och välkommen till Guldvardag!

Vår vision är att hjälpa till att skapa förutsättningar inom vård- och omsorgsverksamheter som gör att alla får njuta av livet, med alla sina sinnen! Vårt mål är att dels sprida både teoretisk och praktisk kunskap om hur kultur, i stort som i smått, kan......

Hur har det gått att implementera värdegrunden?

att skapa meningsfull vardag, gör vi det och hur görs det? Hur bemöter vi varandra, vi som jobbar respektive bor på omvårdnadsboenden? För några av oss är VÅBO vårt hem, för andra är det vår arbetsplats. Tillsammans kan vi skapa både arbetsglädje och livslust! Utbildningsföretaget......

Utredningen om den Nationella kvalitetsplanen för vård och omsorg om äldre

Utredningen har nu gått in i slutskedet. Det är en omfattande utredning med tema som  kompetensförsörjning, välfärdsteknik, boendeformer mm. Under sista referensgruppsmötet i februari presenterade Lisa sina rapporter dels om kommunernas kommunikation/information om insatser med ålder som grund, dels rapporten om delaktighetsmodeller för äldre personer......

Utredningen om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen S 2015:03

Under hösten praktiserar Lisa, som läser samhällsanalys med inriktning organisering, hos den särskilda utredaren Susanne Rolfner Suvanto. 31 mars 2017 lämnas utredningen över till socialminister Åsa Regnér. Så håll utkik i vår, för att få koll på förslagen som regeringen ska ta ställning till! Lisa......

Vad säger chefer som deltagit?

”Min uppfattning är att många av de som deltog i projektet har lättare att genomföra spontana aktiviteter och vågar bjuda mer på sig själva.”   Lena Holm verksamhetschef Attendo   Långbroberg, Älvsjö ”Jag upplever att deltagarna i projektet har lärt känna varandra bättre i och......

KONTAKTA OSS

Lisa Arenö
VD, utbildare och projektledare för Guldvardag
0730-79 99 00
info@addaction.se

Cia Frode
Teaterpedagog och föreläsare
076-1174468

Kolla även in www.addaction.se där vi beskriver hela vår verksamhet i utbildningsföretaget Add:action Utbildning AB.